ขายหนังสือเก่า ของสะสมโบราณ

Product Categories : หนังสือกฎหมายเก่า
หนังสือสัญญาระหว่างกรุงสยาม กับกรุงดันมาร์ก
RL 012
หนังสือสัญญาระหว่างกรุงสยาม กับกรุงดันมาร์ก
  ๘,๕๐๐ บาท (แปดพันห้าร้อยบาท)
หนังสือโบราณหายาก เอกสารสัญญาการค้าระหว่างกรุงสยาม และกรุงดันมาร์ก เป็นการแลกเปลี่ยนสัตยาบัน ณ.กรุงโคเปนเฮเก็น เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค.๒๔๖๘ สมัยรัชกาลที่๖
หนังสือเก่าโบราณหายาก ปกอ่อน ๓๒ หน้า(โดยประมาณ) พิมพ์ที่โรงพิมพ์บางกอกไตมส์ พ.ศ.๒๔๖๙ หนังสือสวยสมบูรณ์มากๆๆ เนี๊ยบ หายากยิ่ง เล่มจริงสวยมาก
หนังสือสัญญาระหว่างกรุงสยาม กับเนเตรลันต
RL 011
หนังสือสัญญาระหว่างกรุงสยาม กับเนเตรลันต
  ๘,๕๐๐ บาท (แปดพันห้าร้อยบาท)
หนังสือสัญญากฎหมายระหว่างประเทศโบราณ หายาก ระหว่างกรุงสยาม กับเนเตรลันต ใช้เป็นข้อตกลงในการค้าระหว่าง ๒ ประเทศ
หนังสือเก่าโบราณ พิมพ์ที่โรงพิมพ์บางกอกไตมส์ พ.ศ.๒๔๖๙ ปลายรัชกาลที่๖ สภาพสวยมากๆๆ ตัวเล่มสมบูรณ์แข็งแรง เก่าเก็บ หายาก มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ไทย
หนังสือสัญญาการค้าขายระวางสยาม กับสหรัฐสวิสส์
RL 010
หนังสือสัญญาการค้าขายระวางสยาม กับสหรัฐสวิสส์
  ๔,๘๐๐ บาท (สี่พันแปดร้อยบาท)
หนังสือกฎหมายโบราณ สมัยรัชกาลที่ ๖ เป็นข้อกำหนด และการตกลงทำการค้าระหว่างกรุงสยาม และสหรัฐสวิสส์ในสมัยนั้น
หนังสือกฎหมายเก่าโบราณหายากเล่มนี้พิมพ์ปี พ.ศ.๒๔๗๔ ปกอ่อน จำนวนประมาณ ๓๐ หน้า สภาพสมบูรณ์มาก สวย ตัวหนังสือแข็งแรง เหมือนพึ่งออกจากโรงพิมพ์
หลักกฎหมาย ลักษณะพยาน
RL 009
หลักกฎหมาย ลักษณะพยาน
  ๙,๐๐๐ บาท
หนังสือกฎหมายเก่าโบราณ ค.ศ.๑๓๑(พ.ศ.๒๔๕๕) เริ่มต้นรัชกาลที่๖ ได้เพียงประมาณ ๓ ปี เรียบเรียงโดย หลวงสัณหกิจวิจารณ์ เนติบัณฑิตย์
หนังสือเก่าโบราณ เก่าตามกาลเวลา สันปกมีขาด(สีขาว)(ไม่น่าเกียจ) อื่นๆ สมบูรณ์ ตัวเล่มแข็งแรง
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม๓๖ พ.ศ.๒๔๖๒
RL 008
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม๓๖ พ.ศ.๒๔๖๒
  ๘,๐๐๐ บาท
หนังสือกฎหมายเก่า ปกแข็ง พ.ศ.๒๔๖๒ ตรงกับรัชสมัยราชกาลที่๖ ได้รวบรวมกฎหมายสำคัญต่างๆในสมัยพระองค์ท่านไว้อย่างมากมาย
หนังสือปกแข็ง มุมปกล่างมีรอยแหว่ง(ไม่น่าเกียจ)(ดูรูปประกอบ) หนังสือค่อนข้างหายาก
คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๔๙๒
RL 007
คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๔๙๒
  ๓,๕๐๐ บาท
หนังสือกฎหมายเก่า ปกแข็ง โดย สหัส สิงห์วิริยะ หนังสือเก่า สภาพสวย สมบูรณ์ ตัวเล่มแข็งแรง
โดย สำนักพิมพ์เนติบัณฑิตยสภา โดยนายสอาด นาวีเจริญ
คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๔๙๑
RL 006
คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๔๙๑
  ๓,๕๐๐ บาท
กฎหมายเก่าปกแข็ง โดย สหัส สิงหวิริยะ สภาพสวยสมบูรณ์ เก่าเก็บ
โดย สำนักพิมพ์เนติบัณฑิตยสภา โดยนายสอาด นาวีเจริญ
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
RL 005
คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  ขายแล้ว
โดย อ.สัญญา ธรรมศักดิ์ เนิบัณฑิตไทย และเนติบัณฑิตอังกฤษ
หนังสือกฎหมายเก่า ปกแข็ง พ.ศ.๒๕๑๕ สภาพสวย สมบูรณ์
คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๔๘๗
RL 004
คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๔๘๗
  ๓,๐๐๐ บาท
หนังสือกฎหมายเก่า รวบรวมโดย สหัส สิงวิริยะ หนังสือสภาพสมบูรณ์ เก่าเก็บ สวยมาก
จัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภา โดย นายสอาด นาวีเจริญ เนติบัณฑิต บรรณาธิการ
คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๔๘๘
RL 003
คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๔๘๘
  ๓,๐๐๐ บาท
หนังสือกฎหมายเก่า โดย สหัส สิงวิริยะ สภาพสวย สมบูรณ์ เก่าเก็บ เนี๊ยบ สุดๆ
จัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภา โดย นายสอาด นาวีเจริญ เนติบัณฑิต บรรณาธิการ
คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๔๘๙
RL 002
คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๔๘๙
  ๓,๐๐๐ บาท
หนังสือกฎหมายเก่า รวบรวม โดย สหัส สิงห์วิริยะ
สภาพสวยมาก เก่าเก็บ สมบูรณ์ไม่มีที่ติ จัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภา โดย นายสอาด นาวีเจริญ เนติบัณฑิต บรรณาธิการ
คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๔๘๕-๒๔๘๖
RL 001
คำพิพากษาฎีกา พ.ศ.๒๔๘๕-๒๔๘๖
  ๓,๐๐๐ บาท
เขียน โดย สหัส สิงหวิริยะ หนังสือกฎหมายเก่า ปกแข็ง สภาพสวย สมบูรณ์มาก เก่าเก็บ
จัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภา โดย นายสอาด นาวีเจริญ เนติบัณฑิต บรรณาธิการ
กฎหมายรัชกาลที่๕ ร.ศ.๑๒๐ (พ.ศ.๒๔๔๔)
292
กฎหมายรัชกาลที่๕ ร.ศ.๑๒๐ (พ.ศ.๒๔๔๔)
/div>
  ขายแล้ว
หนังสือกฎหมายโบราณในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับพระราชกำหนดต่าง ๆ
หนังสือโบราณ พิมพ์ครั้งแรก ๑๐๐๐ ฉะบับ
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่๔๓
291
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่๔๓
/div>
  ๓,๕๐๐ บาท
โดยนายหลีสิงหวิริยะ หนังสือเก่าโบราณ พิมพ์ปีพ.ศ.๒๔๖๙ ตรงกับรัชสมัยรัชกาลที่๗
 
Online:  6
Visits:  2,518,682
Today:  814
PageView/Month:  47,148