ขายหนังสือเก่า ของสะสมโบราณ
                                                                               นายโบราณ นำท่านเที่ยวพระราชวังพญาไท

  

                     

                                                                                                                                                    ชมรมคนรักวังได้เตรียมเจ้าหน้าที่แสนสวยไว้ให้ความรู้

                                                                                             

                  

       พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ เป็นพระที่นั่งเก่าแก่ที่สุด                                                                                                         หลังคาโดมภายในพระที่นั่งเทวราชสภารมย์

          ในพระราชวังพญาไท      

  

                 

     ภาพเขียนสีภายในพระที่นั่งเทวราชสภารมย์                           เสาภายในพระที่นั่งเทวราชสภารมย์                           ที่เห็นเป็นระเบียงภายในพระที่นั่งนั้น เจ้าหน้าทีอธิบายไว้ว่าสร้าง

                                                                                                                                                                                                 เพื่อความสวยงามเท่านั้น  ไม่มีบันได้ขึ้นได้

  

                 

     ห้องทรงพระอักษร ณ.ที่นี้เป็นสถานที่กำเนิดพระราชนิพนธ์                  ประตูทางเข้าห้องทรงพระอักษร                                   เพดานภายในห้องทรงพระอักษร

     มัทธนะพาธา ตำนานแห่งดอกกุหลาบ

  

               

             ตู้หนังสือภายในห้องทรงพระอักษร                                         ประตูเข้าห้องบรรทมรัชกาลที่ ๖                                                  ภายในห้องพระบรรทม

  

              

                                                                                                                     ห้องสรงน้ำภายในห้องบรรทม                                                     อ่างล้างหน้าในยุคนั้น

  

              

     ประตูภายในห้องบรรทมพระนางเจ้าอินทรศักดิ์ศจี                                       ภายในห้องบรรทม                         พระนางเจ้าอินทรศักดิ์ศจี พระองค์ท่านทรงโปรดดอกกุหลาบมากทรง

                                                                                                                                                                                       ให้ศิลปินในยุคนั้นวาดภาพกุหลาบบนฝ้าในห้องบรรทม

                

 ห้องบรรทมอีกห้องของรัชกาลที่๖ ในพระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน                           ฝ้าเพดานภายในห้อง                                                    อีกมุมหนึ่งภายในห้องบรรทม

  

             

                                                                                                                                                                                         โช๊คประตูสมัยก่อน


             

        ทางเดินภายในวังพญาไท ทรุดโทรมตามกาลเวลา

 

             
     
                                                                                                       บันได ได้ถูกออกแบบมาให้เดินแล้วเหนื่อยน้อยกว่าบันไดทั่วๆไป              ทางเชื่อมระหว่างตึกฝ่ายหน้า และฝ่ายใน
 

              

   ห้องใช้สอยอื่นๆดูเคร่งขรึม ข้ามเวลาบอกความรุ่งเรืองในอดีต                                                                                                                 ภาพเขียนสีปูนเปียกคงความสวยงามข้ามเวลา

      

              

              ห้องรับรองแขก พระราชอคันตุกะ                                   เพดาน และฝ้าภายในห้องรับรองแขก งามอลังการ                             พระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ ๖

  

              

                ห้องรับรองแขกส่วนพระองค์                                              ประตูภายในห้องรับรองแขกส่วนพระองค์                            เพดาน และฝ้าภายในห้องรับรองแขกส่วนพระองค์

  

              

พระตำหนักเมขลารูจี เป็นพระตำหนักที่รัชกาลที่๖ ทรงให้สร้างเพื่อ                                                                                                               ภายในพระตำหนักเมขลารูจี

 ประทับคุมงานการก่อสร้างพระราชวังพญาไท

  

              

 ภายในพระตำหนักเมขลารูจีนั้น สร้างได้น่าพิศวงมาก  ดูภายนอกเล็ก               ห้องสรงน้ำภายในพระตำหนักเมขลารูจี                                       สมัยก่อนมีชักโครกใช้แล้ว

  แต่ภายในแบ่งพื้นที่ใช้สอยได้เยอะมาก

  

              

      สวนโรมัน ปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงพื้นที่         ในสมัยรัชกาลที่๖นั้น พระองค์ท่านทรงใช้สวนโรมันในการแสดงละคร            โดมภายในสวนโรมัน กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุง

                                                                                              และจิบน้ำชายามบ่าย

               

       พระวิรุณ กลางสระน้ำหน้าพระราชวังพญาไท                                                                                                                      มังกรตรงทางเข้า ฝีมือการปั้นของกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์

   

              

                ร้านกาแฟนรสิงห์ภายในราชวังพญาไท               สมัยก่อนที่จะเป็นร้านกาแฟเป็นสถานที่ท่าเทียบรถของพระเจ้าอยู่หัว                         ทางเดินเข้าร้านกาแฟนรสิงห์

  

               

        ภายในร้านกาแฟนรสิงห์ ได้กลิ่นอายย้อนยุคสมัยเก่า                                 ผนังภายในร้านกาแฟ                                                               ฝ้าร้านกาแฟ ตกแต่งอย่างวิจิตร  

                                                                                 กลับเรือนรับแขก

 
Online:  7
Visits:  5,630,011
Today:  435
PageView/Month:  52,530